Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các chất phân lập được từ cây đại hoàng (Rheum tanguticum maxim. Ex balf)
Authors: Bá Thị Dương
Advisor: Vũ Đình Hoàng
Phạm Gia Điền
Keywords: Rau răm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về họ rau răm (Polygonaceae), về chi đại hoàng Rheum L., Rheum sp, một số kết quả nghiên cứu về hoạt tính sinh học của anthraquinon và stilben trong cây đại hoàng. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu khảo sát điều kiện chiết arthraquinon từ mẫu thực nghiệm,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5240
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

209

VIEWS & DOWNLOAD

100

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310066.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310066-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310066-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 201,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.