Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống giám sát thông minh dành cho người cao tuổi và trẻ em
Authors: Vũ Thúy Hằng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Hệ thống định vị
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu. Thiết kế mô hình hệ thống. Xây dựng hệ thống phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5253
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297762.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297762-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 166,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297762-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.