Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế tối ưu mạng truyền dẫn quang băng rộng sử dụng ROADM
Authors: Ngô Tùng Bách
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: TK5101
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống DWDM. Các vấn đề kỹ thuật khi thiết kế mạng DWDM sử dụng ROADM. Thiết kế và mô phỏng mạng DWDM.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5255
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297789.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297789-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297789-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 303,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.