Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình
Authors: Trương Thị Phương Anh
Advisor: Nguyễn Thị Mai Chi
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tín dụng và chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5259
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297911.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297911-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.