Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ truyền dẫn quang trong không gian tự do cho hệ thống thông tin vệ tinh
Authors: Nguyễn Trí Phương
Advisor: Nguyễn Thành Chuyên
Keywords: Thông tin vệ tinh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thông tin vệ tinh và truyền dẫn quan trong không gian tự do-FSO. Mô tả hệ thống truyền dẫn quan trong không gian tự do FSO. Kênh truyền, các yếu tố thời tiết và ảnh hưởng của chúng lên tín hiệu. Tính toán chi tiết ảnh hưởng của kênh truyền lên tín hiệu
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5260
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297911.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297911-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.