Thông tin tài liệu


Title: Truyền dữ liệu số qua hệ thống phát thanh FM tương tự sử dụng công nghệ RDS
Authors: Đỗ Anh Đức
Advisor: Nguyễn Xuân Quyền
Keywords: Truyền dữ liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thông số và cấu trúc dữ liệu của công nghệ RDS. Nghiên cứu mạch thu phát FM/RDS sử dụng chip SI4703/SI4713. Thiết kế mạch phát, mạch thu FM/RDS và kết quả thu được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5262
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297951.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297951-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.