Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ cảm biến hình ảnh và thiết kế camera CCD
Authors: Trần Duy Lợi
Advisor: Nguyễn Hoàng Dũng
Keywords: Camera
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Công nghệ cảm biến hình ảnh. Thiết kế camera CCD. Nghiên cứu về cảm biến camera tốc độ cao ISIS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5263
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

125

VIEWS & DOWNLOAD

61

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297963.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297963-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.