Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về IOT và liên lạc thông minh dạng M2M
Authors: Nguyễn Tiến Thành
Advisor: Trương Thu Hương
Keywords: internet
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về IOT. Công nghệ giao tiếp M2M. Các KIT phần cứng và đề xuất xây dựng mô hình thiết bị thông minh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5264
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297963.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297963-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.