Thông tin tài liệu


Title: Cảm biến sinh học trên cơ sở transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano carbon
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Mai Anh Tuấn
Keywords: Cảm biến sinh học; Transistor hiệu ứng trường
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu chế tạo transistor hiệu ứng trường trên cơ sở mạng lưới ống nano carbon (CNTFETs); và ứng dụng transistor hiệu ứng trường trên cơ sở mạng lưới ống nano carbon trong cảm biến sinh học để phát hiện vi khuẩn E.Coli.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử - Mã số: 62.52.92.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5278
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277017.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277017-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.