Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hoá ứng dụng trong chế tạo cảm biến
Authors: Chu Văn Tuấn
Advisor: Trần Trung
Mai Anh Tuấn
Keywords: Dây nano polyaniline; Vật liệu nano
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án tổng hợp dây nano polyaniline trực tiếp lên vi điện cực Pt có cấu tạo kiểu răng lược bằng phương pháp điện hóa và nghiên cứu ứng dụng dây nano polyaniline tổng hợp được trong cảm biến khí hoạt động nhiệt độ phòng và cảm biến sinh học phát hiện nhanh vi rút gây bệnh.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử - Mã số: 62.52.92.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5281
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277018.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277018-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.