Thông tin tài liệu


Title: Lập lịch thanh toán dự án sử dụng mô hình cân bằng Nash và thuật toán di truyền
Authors: Nguyễn Thị Thu Bích
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Dự án
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình cân bằng nash trong lý thuyết trò chơi và thuật toán di truyền. Xây dựng thuật toán di truyền và cân bằng nash trong lập lịch thanh toán dự án. Thử nghiệm thực tế và đánh giá..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5282
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

199

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297491.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297491-bìa.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297491-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 266,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.