Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số
Authors: Nguyễn Xuân Quyền
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Thông tin số; Xung hỗn loạn; Trải phổ trực tiếp
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu phương pháp điều chế vị trí xung hỗn loại (CPPM) và trải phổ trực tiếp chuỗi hỗn loạn (CS-DS/SS) từ đó đề xuất phương pháp điều chế thời gian xung hỗn loạn và sự kết hợp của nó với các kỹ thuật điều chế số truyền thống, ứng dụng thời gian xung hỗn loạn vào hệ thống thông tin trải phổ chuỗi trực tiếp.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62.52.02.08
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5284
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277019.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277019-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.