Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy
Authors: Lê Thị Thái
Advisor: Lê Quang
Lê Thanh Tùng
Keywords: Xâm thực; Chân vịt tàu thủy
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu các phương pháp tính toán số được ứng dụng trong bài toán dòng qua chân vịt không xâm thực và có xâm thực, thiết lập các bài toán dòng qua chân vịt bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp RANS, LES và phương pháp truyền thống trong thiết kế chân vịt tàu thủy và thiết lập chương trình thực nghiệm để khảo sát đặc tính xâm thực của chân vịt tàu thủy. So sánh kết quả mô phỏng số với thực nghiệm.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Cơ học chất lỏng - Mã số: 62442201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5285
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

290

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277020.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277020-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.