Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5
Authors: Đàm Nhân Bá
Advisor: Lưu Tuấn Tài
Nguyễn Phúc Dương
Keywords: Vật liệu hấp thụ hiđrô; Pin Ni-MH; Vật liệu LaNi5
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay thế một phần Ni bởi Ga và Mg lên tính chất điện hóa và tính chất từ của hệ vật liệu LaNi5 và ảnh hưởng của kích thước hạt lên đặc tính điện hóa và từ của hệ vật liệu LaNi5-xMx (M = Ga và Mg). Từ đó tìm ra kích thước hạt vật liệu và thành phần thay thế tối ưu để nâng cao phẩm chất pin Ni-MH
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu - Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu điện tử - Mã số: 62.52.92.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5290
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277024.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277024-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.