Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ đúc bán lỏng với hợp kim nhôm A356
Authors: Nguyễn Ngọc Tiến
Advisor: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: Hợp kim nhôm A356; Đúc bán lỏng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án xác định chế độ công nghệ đúc bán lỏng áp dụng cho hợp kim nhôm A356 đạt được yêu cầu tổ chức tế vi hợp kim có dạng phi nhánh cây, kích thước nhỏ mịn và cơ tính được cải thiện từ đó làm cơ sở triển khai áp dụng công nghệ bán lỏng cho hợp kim A356 trong công nghiệp ô tô, xe máy và công nghiệp quốc phòng.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật vật liệu - Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu vô cơ - Mã số: 62.52.90.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5291
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277025.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277025-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.