Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
Authors: Vũ Thị Hậu
Advisor: Lê Văn Luyện
Phạm Cảnh Huy
Keywords: Rủi ro tài chính; Quản trị rủi ro
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp nói riêng.; nghiên cứu các mô hình phân tích rủi ro tài chính trên thế giới từ đó thiết kế mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam ; phân tích và đánh giá rủi ro tài chính của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số 62310901
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5296
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277030.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277030-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 504,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.