Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định profile bề mặt chi tiết gia công cơ khí bằng ảnh kỹ thuật số
Authors: Nguyễn Hoàng Tùng
Advisor: Nguyễn Thị Phương Mai
Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Đo lường; Gia công cơ khí
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đo lường profile bề mặt chi tiết cơ khí. Cơ sở lý thuyết và thuật toán tái hiện profile ba chiều. Xây dựng cơ sở tính toán chuyển đổi đo và tính toán cho kính hiển vi kỹ thuật số
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí - Mã số: 62520103
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5297
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 277031.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.