Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương
Authors: Đỗ Minh Trung
Advisor: Lê Văn Đông
Đặng Thị Thu
Keywords: Tế bào gốc; Màng dây rốn; Tế bào xương
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu về tế bào gốc và công nghệ tế bào gốc; ứng dụng của tế bào gốc, các bệnh về xương khớp và tế bào gốc trong điều trị các bệnh về xương khớp, dây rốn, tế bào gốc từ dây rốn; Giới thiệu vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Description: Luận án Tiến sỹ - Chuyên ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62420201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5298
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277032.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277032-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.