Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nhiên liệu sinh học E10 và D5 đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ
Authors: Lê Danh Quang
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Chất phụ gia
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về nhiên liệu sinh học và phụ gia cho nhiên liệu động cơ đốt trong; Giới thiệu cơ sở lý thuyết về phụ gia cho hỗn hợp ethanol sinh học với nhiên liệu hóa thạch; Giới thiệu phát triển phụ gia cho nhiên liệu sinh học e10 và d5; Giới thiệu thử nghiệm phụ gia với nhiên liệu d5 và e10 trên động cơ.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực - Mã số: 62520116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5304
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277038.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277038-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.