Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tích tụ thủy ngân trong nghêu Bến Tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1825) ở khu vực cửa sông Bạch Đằng – Hải Phòng
Authors: Lê Xuân Sinh
Advisor: Đặng Kim Chi
Trần Đức Thạnh
Keywords: Thủy ngân; Nghêu trắng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu dạng tồn tại độc tính và chu trình thủy ngân trong môi trường. Tổng quan về khu vực sông Bạch Đằng. Đặc điểm của nghêu meretrix lyrata; Giới thiệu đối tượng nghiên cứu, áp dụng mô hình thực nghiệm nghiên cứu mức độ tích tụ thủy ngân trong nghêu; Giới thiệu đặc điểm tự nhiên của bãi nuôi và quy luật phát triển của nghêu, xu thế biến đổi thủy ngân trong môi trường bãi nuôi nghêu vùng cửa sông Bạch Đằng; Đánh giá khả năng tích tụ thủy ngân của nghêu meretrix lyrata ở vùng cửa sông Bạch Đằng.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Mã số: 62520320
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5305
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277039.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277039-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 775,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.