Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Mai Văn Tân
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế; Giới thiệu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số: 62310901
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5306
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277040-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 684,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277040.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.