Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục với bánh công tác có dãy cánh ngắn
Authors: Đinh Minh Hải
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Trương Việt Anh
Keywords: Tua bin tâm trục; Lá cánh ngắn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu ảnh hưởng kết cấu bánh công tác tới đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục có ns thấp (150-70) và cột nước làm việc cao (120-450 m), công suất tua bin từ 5-50 MW.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã số: 62520116.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5307
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277042.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277042-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.