Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
Authors: Huỳnh Nguyễn Bảo Phương
Advisor: Đào Ngọc Chiến
Keywords: Cấu trúc EBG; Cấu trúc chắn giải điện từ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án phân tích, thiết kế các cấu trúc EBG cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới. Các cấu trúc EBG này có khả năng hoạt động ở đa băng tần, băng thông rộng. Các dải chắn là hoàn chỉnh, có khả năng ngăn cản sự truyền lan của sóng điện từ theo mọi hướng. Từ đó đề xuất giải pháp thiết kế cấu trúc EBG mới sử dụng các cấu trúc hình học Fractal, giảm nhỏ kích thước cấu trúc EBG.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62520208
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5314
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277049.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277049-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.