Thông tin tài liệu


Title: Các thuật toán gần đúng giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ (minimum latency problem-MLP)
Authors: Ban Hà Bằng
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Bài toán MLP; Tối ưu hóa tổ hợp; Bài toán cực tiểu hóa độ trễ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án giới thiệu tổng quan về bài toán; thuật toán nhánh cận; các thuật toán gần đúng cận tỷ lệ;các thuật toán meta-heuristic.
Description: Luận án tiến sỹ - Ngành Khoa học máy tính - Mã số: 62480101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5317
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

145

VIEWS & DOWNLOAD

1284

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277052.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277052-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.