Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ chế phá hủy phôi trong quá trình cán nêm ngang
Authors: Đặng Thị Hồng Huế
Advisor: Đào Minh Ngừng
Nguyễn Trọng Giảng
Keywords: Cơ chế phá hủy phôi; Cán nêm ngang
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế phá hủy phôi nhằm loại bỏ khuyết tật cơ học sản phẩm hình thành trong quá trình cán nêm ngang, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng ứng dụng công nghệ này vào sản xuất tại Việt Nam.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu - Mã số: 62520309
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5319
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277054.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277054-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.