Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR
Authors: Lưu Thị Lan Anh
Advisor: Võ Thạch Sơn
Keywords: Pin mặt trời; Lớp chức năng nano ZnO
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan năng lượng mặt trời, hiệu ứng PV (PhotoVoltaic effect) và linh kiện quang điện sử dụng hiệu ứng PV, cơ sở vật lý của pin mặt trời, pin mặt trời màng mỏng chalcopyrite,...Nghiên cứu công nghệ lắng đọng các lớp chức năng trong cấu trúc pin mặt trời màng mỏng. Khảo sát các phân biên ZnO/CdS/CulnS2/Me lắng động bằng phương pháp phổ trở kháng phức CIS. Thiết kế và chế tạo thử nghiệm pin mặt trời cấu trúc nano hệ glass/nano ZnO/CdS/CulnS2.
Description: Luận án tiến sỹ - Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật - Mã số: 62520401
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5320
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

167

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277055.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277055-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.