Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc
Authors: Lê Thiên Minh
Advisor: Nguyễn Thùy Châu
Nguyễn Thị Xuân Sâm
Keywords: Độc tố aflatoxin; Chế phẩm A.flavus D 2; Nông sản
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án Kiểm soát sự nhiễm aflatoxin trên ngô, lạc bằng chế phẩm Aspergillus flavus không sinh aflatoxin và nghiên cứu sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để làm sáng tỏ về mặt cơ chế sinh học phân tử của chủng A. flavus D 2 không sinh aflatoxin phân lập từ ngô (Việt Nam) Chủng A. flavus DA2 thiếu ít nhất 3 gen (ver, aflR và nor) trong cụm gen sinh tổng hợp aflatoxin.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Công nghệ sinh học - Mã số: 62420201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5330
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277066.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277066-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 917,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.