Thông tin tài liệu


Title: Phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu
Authors: Vũ Văn Đông
Advisor: Đào Duy Huân
Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Du lịch; Bà Rịa - Vũng Tàu; Phát triển bền vững
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững, đánh giá thực trạng, khảo sát phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tìm ra mô hình phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu, làm cơ sở để đề xuất những định hướng và các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp - Mã số: 62340414
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5331
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

352

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277067.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277067-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.