Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP
Authors: Trương Tuấn Anh
Advisor: Trần Hoài Linh
Phạm Hồng Thịnh
Keywords: Sự cố dây tải điện; Mạng nơron nhân tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu và phát triển một phương pháp mới sử dụng mạng nơron nhân tạo MLP (MultiLayer Perceptron) độc lập hoặc phối hợp với thuật toán tổng trở (thuật toán tổng trở tính toán trên máy tính hoặc thuật toán tổng trở trong các rơle khoảng cách thực tế) để cho phép ước lượng vị trí sự cố trên đường dây truyền tải điện được chính xác hơn. Đồng thời các mạng MLP cũng được sử dụng để ước lượng giá trị của điện trở sự cố và xác định dạng sự cố với độ chính xác cao.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện - Mã số: 62520202
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5334
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277070.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277070-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.