Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng Hypertext và Hypermedia trong việc dạy học trực tuyến môn "Tin học đại cương" tại trường Trung cấp nghề 18 - Bộ quốc phòng
Authors: Đặng Thu Hương
Advisor: Nguyễn Xuân Lạc
Keywords: Dạy học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận thực tiễn ứng dụng Hypertext - Hypermedia. E-learining và thực trạng đào tạo e-learning tại Việt Nam. Xây dựng bài giảng môn tin học đại cương tại trường trung cấp nghề 18 - Bộ quốc phòng
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5356
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297523.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297523-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 277,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.