Thông tin tài liệu


Title: Quản lý chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp tại Trường trung cấp xây dựng Hà Nội
Authors: Âu Duy Dũng
Advisor: Nguyễn Tiến Đạt
Keywords: Đào tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Nêu thực trạng về quản lý chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp tại Trường trung cấp xây dựng Hà Nội (2012-2015). Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5358
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297560.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297560-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 500,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.