Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho sinh viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
Authors: Nguyễn Văn Phú
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Đào tạo nghề
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lí hoạt động dạy học thực hành ở trường cao đẳng nghề. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý hoạt động dạy học thực hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho sinh viên khoa Cơ khí trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Lý luận và phương pháp dạy học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5368
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297654.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297654-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 349,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.