Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành
Authors: Nguyễn Tường Vi
Advisor: Hoàng Đình Long
Lê Anh Tuấn
Keywords: Nhiên liệu LPG/diesel; Động cơ diesel
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phương pháp cung cấp nhiên liệu LPG/diesel và tạo hỗn hợp trong động cơ ; đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LPG/diesel, ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải và ảnh hưởng của LPG đến góc phun sớm tối ưu của động cơ
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Cơ khí Động lực - Mã số: 62520116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5371
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277072.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • CKDL- Bia lot Q chu nhu.doc
    Restricted Access
  • Size : 36,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.