Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp quản lý thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của Trường cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
Authors: Phùng Thị Thùy Dung
Advisor: Nguyễn Tiến Long
Keywords: Thiết bị dạy nghề
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của công tác quản lý thiết bị dạy học (TBDH). Nêu thực trạng công tác quản lý TBDN tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Việt -Hàn Bắc Giang. Các biện pháp quản lý TBDN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tại Trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5374
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310088.pdf
    Restricted Access
  • Size : 782,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310088-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.