Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng truyền thông đa phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học xạ kích - công tác chiến đấu Học viện Phòng không Không quân
Authors: Nguyễn Xuân Thọ
Advisor: Ngô Tứ Thành
Keywords: Giảng dạy
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong dạy học môn xạ kích - công tác chiến đấu. Xây dựng bài giảng điện tử môn xạ kích công tác chiến đấu ứng dụng truyền thông đa phương tiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5379
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310217-.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310271-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 375,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.