Thông tin tài liệu


Title: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Đặng Quốc Hà
Advisor: Trần Việt Dũng
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về giáo dục hướng nghiệp. Nêu thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp ở các Trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Lý luận và phương pháp dạy học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5382
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310297-.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310297-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 528,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.