Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề tại Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
Authors: Nguyễn Thành Công
Advisor: Cao Văn Sâm
Keywords: Đào tạo nghề
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Nêu thực trạng đào tạo nghề và gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề của Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo nghề.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5384
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310344.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310344-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 213,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.