Thông tin tài liệu


Title: Phát triển chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp theo tiếp cận CDIO tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Văn Sáu
Advisor: Trần Khánh Đức
Keywords: Điện công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. Chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP Hà Nội. Thiết kế chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp theo tiếp cận CDIO.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5386
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310456.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310456-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 360,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.