Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen
Authors: Khuất Hữu Thanh
Keywords: Di truyền học; Kỹ thuật gen
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử, kỹ thuật gen trong thực tiễn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/54
Appears in Collections:Bg-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Gt0000000003.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.