Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng cơ học vật bay
Authors: Lê Quang
Keywords: Cơ học vật bay
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5549
Appears in Collections:Bg-Cơ Khí
ABSTRACTS VIEWS

1006

VIEWS & DOWNLOAD

267

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000002.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.