Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors : Thạc, Bình Cường (2023)

  • Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông. Nội dung sách bao gồm: Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu; Ngăn xếp (STACK); Đệ qui; Hàm đợi và danh sách nối đơn; Cây; Sắp xếp; Tìm kiếm; Đồ thị và những ứng dụng; Quản lý bộ nhớ