Tìm kiếm nâng cao

Current filters:


Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

  • Giới thiệu thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm : Mô tả hiện trạng của nền kinh tế phần mềm và thực tiễn quản lý phần mềm để đưa ra sự chuyển dịch cần thiết đối với phần mềm được cải thiện về đầu tư. Những khuôn khổ của quản lý phần mềm : Mô tả các nguyên lý về xử lý và khuôn khổ cho việc quản lý phần mềm tiên tiến bao gồm : các pha về vòng đời, pha về chế&#...