Tìm kiếm nâng cao

Current filters:


Current filters:


Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

  • Giới thiệu đại cương về hệ thống thông tin. Phân tích hệ thống về chức năng và hệ thống về dữ liệu. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát, cơ sở dữ liệu và chương trình. Triển khai hệ thống. Mô hình hoá đối tượng và thiết kế hoá đối tượng.