Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng điện tử môn học Quản lí dự án phần mền
Authors: Thạc Bình Cường
Keywords: Quản lý dự án phần mềm
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm : Mô tả hiện trạng của nền kinh tế phần mềm và thực tiễn quản lý phần mềm để đưa ra sự chuyển dịch cần thiết đối với phần mềm được cải thiện về đầu tư. Những khuôn khổ của quản lý phần mềm : Mô tả các nguyên lý về xử lý và khuôn khổ cho việc quản lý phần mềm tiên tiến bao gồm : các pha về vòng đời, pha về chế tạo thử, pha về dòng công việc, và các điểm kiểm tra.Nguyên lý quản lý phần mềm : Giới thiệu tóm tắt một vài kỹ thuật áp dụng cho lập kế hoạch, điều khiển và tự động hoá một quá trình phần mềm tiên tiến.xu hướng phát triển, các giả thuyết về các hiệu năng của dự án tiên tiến và nền kinh tế phần mềm trong thế hệ tới và bàn luận về sự dịch chuyển văn hoá cần thiết cho sự thành công.Ngoài ra tài liệu còn có các ví dụ cụ thể và tài liệu tham khảo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5553
Appears in Collections:Bg-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1880

VIEWS & DOWNLOAD

522

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000006.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.