Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại giá thể tới hoạt chất sinh học glucosinolate (GLS) trong rau mầm họ cải
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Advisor: Lê Văn Tri
Nguyễn Lan Hương
Keywords: Rau cải; Hoạt chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan glucosinolate và công dụng của gucosinolate, rau mầm họ cải, ảnh hưởn của axit amin đến khả năng sinh tổng hợp GLS. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định hàm lượng hoạt chất GLS và khả năng chống ooxxi hóa của một số loại rau mầm họ cải có trên thị trường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5609
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

149

VIEWS & DOWNLOAD

46

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000310463.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000310463-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.