Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và triển khai hệ thống tính cước trên mạng viễn thông
Authors: Nguyễn Đức Mạnh
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Mạng viễn thông; Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống tính cước. Hệ thống quản lý tính cước thuê bao trả trước và trả sau trên mạng mobifone. Phương án kết nối với hệ thống hiện tại. Triển khai giải pháp trên mạng mobifone.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5611
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000310351.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000310351-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 233,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.