Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng website hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Trường cao đẳng xây dựng Nam Định
Authors: Phạm Thị Vui
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Website; Thiết kế; Tuyển sinh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web PHP, cơ sở dữ liệu MYSQL, về cloud computing, ứng dụng cloud computing trên nền tảng google app engine. Phân tích và thiết kế hệ thống. Cài đặt và kết quả website trên server; một số modul, mã nguồn javascrip dùng trong chương trình; triển khai trên google app engine.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5617
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

79

VIEWS & DOWNLOAD

157

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310414.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310414-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 263,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.