Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng tiếng việt truyền qua mạng
Authors: Nguyễn Đình Anh
Advisor: Trịnh Văn Loan
Keywords: Tiếng việt; Nhận dạng; Mạng máy tính
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhận dạng tự động tiếng nói. Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng việt nói. Thử nghiệm hệ thống nhận dạng tiếng nói quyền qua mạng với KALDI.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5618
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310415.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310415-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.