Thông tin tài liệu


Title: Modern framework phát triển ứng dụng web tiên tiến
Authors: Nghiêm Thị Hương
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Web; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về framework phát triển ứng dụng web. Một số framework web mã nguồn mở. Xây dựng simple vaadin based web modules.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5619
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310439.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310439-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 68,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.