Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giải pháp chống tấn công khai thác lỗ hổng cho các ứng dụng web
Authors: Nguyễn Thanh Long
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Web; Bảo mật
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật ứng dụng web. Xây dựng giải pháp phát hiện và ngăn chặn tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật ứng dụng web. Triển khai và thử nghiệm giải pháp.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5620
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310441.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310441-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 308 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.